Коды

Мемлекеттік қызмет атауы

 

Стандарт

Регламент

қаз

рус

қаз

рус

 

АХАЖ

 

201004

Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация перемены имени, отчества, фамилии, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

201005

Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация смерти, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

201006

Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру

Восстановление записей актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

201007

Азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер немесе анықтамалар беру

Выдача повторных свидетельств или справок о регистрации актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

201015

Азаматтық хал актілері жазбаларын жою

Аннулирование записей актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

401001

Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация заключения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

401002

Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

402001

Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

402002

Әкелікті анықтауды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация установления отцовства, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

402003

Бала асырап алуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу

Регистрация усыновления (удочерения), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния

Азаматтық хал актілерін тіркеу және апостильдеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 219 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11374 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011374

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования

Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 219. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11374.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011374#z17

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 11 тамыздағы № 205 "Азаматтық хал актілерін тіркеу мәселелері бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 219 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4907 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004907

О внесении изменений и дополнение в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 11 августа 2015 года № 205 "Об утверждении регламентов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 219. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4907

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004907

 

 

Ауыл шаруашылығы басқармасы

 

102002

Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдерді, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен механизмдерін, сондай-ақ жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды жүргізу құқығына куәліктер беру

Выдача удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости

Техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 шілдеде № 11766 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011766

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области технической инспекции

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 4-3/421. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2015 года № 11766.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011766#z28

 

Батыс Қазақстан облысының техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 277 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 3 қарашада № 4135 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004135

Об утверждении регламентов государственных услуг в области технической инспекции Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 29 сентября 2015 года № 277. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 3 ноября 2015 года № 4135.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004135

 

 

501009

Тракторлар және олардың базасында жасалған өздігінен жүретін шассилер мен механизмдер, монтаждалған арнайы жабдығы бар тіркемелерді қоса алғанда, олардың тіркемелері, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары, сондай-ақ өтімділігі жоғары арнайы машиналар үшін тіркеу құжатын (телнұсқасын) және мемлекеттік нөмірлік белгі беру

Выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин, а также специальных машин повышенной проходимости

Техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-3/421 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 шілдеде № 11766 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011766

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области технической инспекции

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 4-3/421. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2015 года № 11766.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011766#z28

 

Батыс Қазақстан облысының техникалық инспекция саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 277 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 3 қарашада № 4135 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004135

Об утверждении регламентов государственных услуг в области технической инспекции Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 29 сентября 2015 года № 277. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 3 ноября 2015 года № 4135.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004135

 

 

Білім басқармасы

 

402004

Қорғаншылық және қамқоршылық жөнінде анықтамалар беру

Выдача справок по опеке и попечительству

Отбасы және балалар саласында жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 19 ақпандағы № 115 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 1 қыркүйектегі № 729 қаулысымен

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1400000115

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами, в сфере семьи и детей, и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2014 года № 115. Утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 сентября 2015 года № 729

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000115#z34

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша отбасы және балалар саласында мемлекеттік қызмет көрсетілетін регламенттерін бекіту туралы

Күшін жойған

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2014 жылғы 3 маусымдағы № 143 қаулысы. Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2014 жылғы 27 маусымда № 3580 болып тіркелді. Күші жойылды - Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 маусымдағы № 153 қаулысымен

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V14Z0003580

Об утверждении регламентов оказания государственных услуг в сфере семьи и детей по Западно-Казахстанской области

Утративший силу

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 3 июня 2014 года № 143. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 27 июня 2014 года № 3580. Утратило силу - постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 30 июня 2015 года № 153

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14Z0003580

 

 

402005

Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаға (балаларға) қамқоршылық немесе қорғаншылық белгілеу

Установление опеки или попечительства над ребенком- сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей

 

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

 

402006

Кәмелетке толмаған балалардың мүлкіне иелік ету және кәмелетке толмаған балаларға мұра ресімдеу үшін анықтамалар беру

Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних детей и оформления наследства несовершеннолетним детям

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184#z314

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

 

402009

Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру және оларға консультациялық көмек көрсету

Обследование и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи детям с ограниченными возможностями

Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 174 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 14 мамырда № 11047 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011047#z121

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2015 года № 11047.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011047

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003971

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере специального образования

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 173. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3971

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003971

 

 

402010

Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 174 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 14 мамырда № 11047 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011047м

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2015 года № 11047.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011047#z84

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003971

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере специального образования

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 173. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3971

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003971

 

 

402013

Балаға кері әсер етпейтін ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналарға баламен кездесуіне рұқсат беру

Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184#z314

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

 

402016

Он жасқа толған баланың пікірін есепке алу туралы қорғаншылар мен қамқоршылар органдарының шешімін беру

Выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184#z372

 

"Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 желтоқсандағы № 684 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 желтоқсанда № 17954 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800017954

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 декабря 2018 года № 684. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2018 года № 17954

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017954

 

 

403001

Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою

Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации

"Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 172 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 11 қазандағы № 518 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 3 қарашада № 15966 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015966

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 172 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере дошкольного воспитания и обучения"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 октября 2017 года № 518. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 ноября 2017 года № 15966

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015966#z18

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 148 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 4 тамызда № 3963 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003963

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере дошкольного воспитания и обучения по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 23 июня 2015 года № 148. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 августа 2015 года № 3963.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003963

 

 

403002

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау

Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации образования

"Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 172 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 11 қазандағы № 518 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 3 қарашада № 15966 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015966

О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 172 "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере дошкольного воспитания и обучения"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 октября 2017 года № 518. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 ноября 2017 года № 15966

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015966#z18

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 23 маусымдағы № 148 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 4 тамызда № 3963 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003963

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере дошкольного воспитания и обучения по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 23 июня 2015 года № 148. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 августа 2015 года № 3963.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003963

 

 

403003

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау

Прием документов и зачисление в организации образования независимо от ведомственной подчиненности для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования

Орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11057 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011057

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 179. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11057.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011057#z10

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 169 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3974 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003974

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере среднего образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 169. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3974.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003974

 

 

403004

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау

Прием документов для организации индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации начального, основного среднего, общего среднего образования

Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 174 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 14 мамырда № 11047 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011047

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2015 года № 11047.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011047#z84

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003971

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере специального образования

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 173. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3971

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003971

 

 

403005

Арнайы жалпы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқыту үшін мүмкіндіктері шектеулі балалардың құжаттарын қабылдау және арнайы білім беру ұйымдарына қабылдау

Прием документов и зачисление в специальные организации образования детей с ограниченными возможностями для обучения по специальным общеобразовательным учебным программам

Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 174 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 14 мамырда № 11047 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011047

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2015 года № 11047.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011047#z84

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003971

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере специального образования

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 173. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3971

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003971

 

 

403006

Балаларға қосымша білім беру бойынша қосымша білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау

Прием документов и зачисление в организации дополнительного образования для детей по предоставлению им дополнительного образования

Балаларға қосымша білім беру және "Орта білім беретін үздік ұйым" грантын тағайындау конкурсын өткізу саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 170 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 мамырда № 10980 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010980

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере предоставления дополнительного образования для детей и проведения конкурса на присуждение гранта "Лучшая организация среднего образования"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 апреля 2015 года № 170. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 10980.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010980#z7

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша балаларға қосымша білім беру және "Орта білім беретін үздік ұйым" грантын тағайындау конкурсын өткізу саласында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 168 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 4 тамызда № 3967 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003967

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере предоставления дополнительного образования для детей и проведения конкурса на присуждения гранта "Лучшая организация среднего образования" по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 168. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 августа 2015 года № 3967

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003967

 

 

403007

Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну

Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184#z314

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

 

403008

Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды ұсыну

Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184#z314

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Күшін жойған

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 30 маусымдағы № 153 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 31 шілдеде № 3962 болып тіркелді. Күші жойылды - Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысымен

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003962

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Утративший силу

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 30 июня 2015 года № 153. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 31 июля 2015 года № 3962. Утратило силу постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003962

 

 

403009

Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің  жекелеген санаттарына қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру

Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

 

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

403010

Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру

Выдача разрешения на обучение в форме экстерната в организациях основного среднего, общего среднего образования

Орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11057 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011057

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 179. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11057.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011057#z10

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 169 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3974 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003974

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере среднего образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 169. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3974.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003974

 

 

403011

Мүмкіндіктері шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық көмек көрсету

Оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями

Арнайы білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар көрсететін мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 174 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 14 мамырда № 11047 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011047

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере специального образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2015 года № 11047.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011047#z84

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003971

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере специального образования

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 173. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3971

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003971

 

 

403012

 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну

Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 396 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қыркүйекте № 15744 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015744

 

Об утверждении стандарта государственной услуги "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 396. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 сентября 2017 года № 15744.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015744#z16

 

"Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарындағы тәрбиеленушілер мен білім алушылардың жекелеген санаттағы азаматтарына, сондай-ақ, қорғаншылық (қамқоршылықтағы) пен патронаттағы тұлғаларына тегін тамақтандыруды ұсыну" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 311 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 21 желтоқсанда № 4991 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004991

Об утверждении регламента государственной услуги "Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5 декабря 2017 года № 311. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 21 декабря 2017 года № 4991.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004991

 

 

403013

Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау

Прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием

"Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 397 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қыркүйекте № 15740 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015740

 

Об утверждении стандарта государственной услуги "Прием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 397. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 сентября 2017 года № 15740.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015740#z18

 

"Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша конкурсқа құжаттарды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 5 желтоқсандағы № 310 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 21 желтоқсанда № 4990 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004990

Об утверждении регламента государственной услуги "рием документов на конкурс по размещению государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим, профессиональным и послесредним образованием"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5 декабря 2017 года № 310. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 21 декабря 2017 года № 4990.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004990

 

 

404003

Қамқоршыларға немесе қорғаншыларға жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап-бағуға жәрдемақы тағайындау

Назначение выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184#z678

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

404004

Баланы (балаларды) патронаттық тәрбиелеуге беру және патронат тәрбиешiлерге берiлген баланы (балаларды) асырап-бағуға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание и назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184#z678

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 60 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 2 сәуірде № 5109 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

 

404006

Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою

Постановка на учет лиц, желающих усыновить детей

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184#z678

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

404009

Жетім баланы және (немесе) ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы асырап алуға байланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау

Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184#z678

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

404010

Баланы (балаларды) қабылдаушы отбасына тәрбиелеуге беру және оларды асырауға ақшалай қаражат төлеуді тағайындау

Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание

Отбасы және балалар саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 13 сәуірдегі № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11184 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011184#z678

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере семьи и детей

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 апреля 2015 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11184.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011184

 

Батыс Қазақстан облысының жергілікті атқарушы органдарымен арнайы білім беру саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 173 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3971 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005109

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами Западно-Казахстанской области в сфере семьи и детей

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 марта 2018 года № 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 апреля 2018 года № 5109

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005109

 

 

801015

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру

Предоставление академических отпусков обучающимся в организациях образования

 

 

 

 

 

803002

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға жатақхана беру

Предоставление общежития обучающимся в организациях технического и профессионального образования

Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 28 мамырда № 11220 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011220#z12

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 200. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2015 года № 11220.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011220

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 188 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 28 тамызда № 4013 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004013

 

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 188. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 28 августа 2015 года № 4013

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004013

 

 

803006

Негізгі орта, жалпы орта білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

Выдача дубликатов документов об основном среднем, общем среднем образовании

Орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 сәуірдегі № 179 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11057 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011057

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере среднего образования, оказываемых местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 179. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11057.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011057#z10

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша орта білім беру саласында жергілікті атқарушы органдармен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 169 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3974 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003974

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами в сфере среднего образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 169. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3974.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003974

 

 

803007

Техникалық және кәсiптік бiлiм туралы құжаттардың телнұсқаларын беру

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 200. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2015 года № 11220.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011220

 

Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 28 мамырда № 11220 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011220#z89

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 188 "Батыс Қазақстан облысы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 53 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 4 сәуірде № 4320 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004320

О внесении изменения в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 188 "Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования по Западно-Казахстанской области"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 1 марта 2016 года № 53. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 апреля 2016 года № 4320

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004320

 

 

803009

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау

Прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования

Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 28 мамырда № 11220 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011220#z12

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 200. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2015 года № 11220.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011220

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 188 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 28 тамызда № 4013 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004013

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 188. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 28 августа 2015 года № 4013

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004013

 

 

803013

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасу конкурсына қатысу үшін құжаттар қабылдау

Прием документов для участия в конкурсе на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін "Үздік педагог" атағын беру және мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасу конкурстарына қатысу үшін құжаттарды қабылдау бойынша мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 8 cәуірдегі № 173 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11058 тіркелі.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011058

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по приему документов для участия в конкурсах на присуждение звания "Лучший педагог" и на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования, оказываемых Министерством образования и науки Республики Казахстан, местными исполнительными органами

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 173. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2015 года № 11058.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011058#z10

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша "Үздік педагог" атағын беру және мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымдарына орналасу конкурстарына қатысу үшін құжаттарды қабылдау бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 172 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 14 тамызда № 3991 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003991

Об утверждении регламентов государственных услуг по приему документов для участия в конкурсах на присуждение звания "Лучший педагог" и на замещение руководителей государственных учреждений среднего образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 172. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 14 августа 2015 года № 3991.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003991

 

 

803017

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім алуды аяқтамаған адамдарға анықтама беру

Выдача справки лицам, не завершившим техническое-профессиональное, послесреднее образование

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 6 қарашадағы № 627 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 желтоқсанда № 12417 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012417

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального, послесреднего образования

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 ноября 2015 года № 627. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2015 года № 12417.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012417#z3

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 12 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 19 ақпанда № 4264 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004264

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального, послесреднего образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 19 января 2016 года № 12. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 19 февраля 2016 года № 4264

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004264

 

 

803018

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау

Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 6 қарашадағы № 627 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 желтоқсанда № 12417 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012417

 

Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального, послесреднего образования

Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 ноября 2015 года № 627. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2015 года № 12417.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012417#z3

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 12 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 19 ақпанда № 4264 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004264

Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых в сфере технического и профессионального, послесреднего образования по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 19 января 2016 года № 12. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 19 февраля 2016 года № 4264

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004264

 

 

803019

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау

Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 9 қарашадағы № 632 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 21 желтоқсанда № 12449 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012449

 

Об утверждении стандартов государственных услуг по приему документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 632. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 декабря 2015 года № 12449.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012449#z12

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 26 қаңтардағы №18 "Батыс Қазақстан облысы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 мамырдағы № 134 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 20 маусымда № 5255 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005255

О внесении изменения в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 26 января 2016 года №18 "Об утверждении регламента государственной услуги "Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования по Западно-Казахстанской области"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 мая 2018 года № 134. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 20 июня 2018 года № 5255

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005255

 

 

803023

Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жолдама беру

Выдача направления детям с ограниченными возможностями в специальные коррекционные и другие организации для получения медицинских, специальных образовательных и специальных социальных услуг

"Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жолдама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 14 наурыздағы № 120 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 5 шілдеде № 15317 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015317

 

Об утверждении стандарта государственной услуги "Выдача направления детям с ограниченными возможностями в специальные коррекционные и другие организации для получения медицинских, специальных образовательных и специальных социальных услуг"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 марта 2017 года № 120. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2017 года № 15317.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015317#z55

 

"Кемтар балаларға арнаулы түзеу ұйымдары мен басқа да ұйымдарға медициналық, арнаулы бiлiм және арнаулы әлеуметтiк қызметтердi алуы үшiн жолдама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 25 тамыздағы № 226 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 13 қыркүйекте № 4896 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004896

Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача направления детям с ограниченными возможностями в специальные коррекционные и другие организации для получения медицинских, специальных образовательных и специальных социальных услуг"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 25 августа 2017 года № 226. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 13 сентября 2017 года № 4896

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004896

 

 

403016

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының арасында балалардың ауысуы немесе ауыстыру үшін құжаттарды қабылдау

Прием документов для перевода или обмена детей между дошкольными организациями образования

 

 

Мектепке дейінгі, орта, қосымша білім беру, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 92 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 29 ақпанда № 13306 болып тіркелді. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013306

Об утверждении образовательных программ курсов повышения квалификации педагогических кадров организаций дошкольного, среднего, дополнительного, а также специального образования

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 92. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 февраля 2016 года № 13306.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013306

 

 

403017

Балаларды жалпы білім беретін оқу орындарының арасында ауыстыру үшін құжаттар қабылдау

Прием документов для перевода детей между общеобразовательными учебными заведениями

 

 

Күшін жойған

Мемлекеттік қызмет көрсетудің кейбір стандарттарын бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы әкімдігінің 2008 жылғы 30 мамырдағы N 138 қаулысы. Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы әділет басқармасында 2008 жылғы 10 шілдеде N 7-11-70 тіркелген. Күші жойылды Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданы әкімдігінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі N 273 қаулысымен.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V08ZK000070

 

 

Ветеринария басқармасы

 

1301009

Жануарларды өсіруді, жануарларды союға дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және сатуды жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне, сондай-ақ ветеринариялық препараттарды, жем және жемазық қоспаларын өндіру, сақтау және сату бойынша өндіріс объектілеріне тіркеу нөмірлерін беру

Присвоение учетных номеров объектам производства, осуществляющим выращивание животных, заготовку (убой), хранение, переработку и реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 тамызда № 11959 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011959

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 7-1/418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2015 года № 11959.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959#z32

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қазандағы № 328 "Батыс Қазақстан облысының ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 120 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 16 мамырда № 4404 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004404

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 27 октября 2015 года № 328 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области ветеринарии Западно - Казахстанской области"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 апреля 2016 года № 120. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 16 мая 2016 года № 4404

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004404

 

 

1301013

Мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау объектілеріне ветеринариялық-санитариялық қорытынды беру

Выдача ветеринарно-санитарного заключения на объекты государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 тамызда № 11959 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011959#z73

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 7-1/418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2015 года № 11959.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959

 

Батыс Қазақстан облысының ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қазандағы № 328 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 26 қарашада № 4152 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004152

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в области ветеринарии Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 27 октября 2015 года № 328. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 26 ноября 2015 года № 4152.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004152

 

 

1301015

Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актiлерiн беру

Выдача акта экспертизы (протокол испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 тамызда № 11959 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011959

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 7-1/418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2015 года № 11959.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959#z132

 

"Ветеринариялық зертханалар (сынау хаттамалары) беретін сараптама актілерін беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 17 маусымдағы № 188 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 26 шілдеде № 4496 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004496

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача акта экспертизы (протокол испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 17 июня 2016 года № 188. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 26 июля 2016 года № 4496.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004496

 

 

1301017

Ветеринариялық анықтамалар беру

Выдача ветеринарной справки

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 тамызда № 11959 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011959#z73

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 7-1/418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2015 года № 11959.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959

 

Батыс Қазақстан облысының ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қазандағы № 328 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 26 қарашада № 4152 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004152

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в области ветеринарии Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 27 октября 2015 года № 328. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 26 ноября 2015 года № 4152.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004152

 

 

1301026

Ауыл шаруашылығы жануарларын ветеринариялық паспорт бере отырып бірдейлендіруді жүргізу

Проведение идентификации сельскохозяйственных животных, с выдачей ветеринарного паспорта

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 тамызда № 11959 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011959#z73

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 7-1/418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2015 года № 11959.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959

 

Батыс Қазақстан облысының ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қазандағы № 328 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 26 қарашада № 4152 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004152

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в области ветеринарии Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 27 октября 2015 года № 328. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 26 ноября 2015 года № 4152.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004152

 

 

1302001

Ветеринария саласындағы қызметпен айналысуға лицензия беру

Выдача лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии

Ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 7-1/418 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 тамызда № 11959 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011959#z73

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере ветеринарии

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 7-1/418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2015 года № 11959.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011959

 

Батыс Қазақстан облысының ветеринария саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 27 қазандағы № 328 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 26 қарашада № 4152 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004152

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в области ветеринарии Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 27 октября 2015 года № 328. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 26 ноября 2015 года № 4152.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004152

 

 

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

 

2501002

Жергілікті спорт федерацияларын аккредиттеу

Аккредитация местных спортивных федераций

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 139 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 5 маусымда № 11276 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011276

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 139. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11276.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011276#z33

 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 186 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 18 тамызда № 3994 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003994

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 186. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 августа 2015 года № 3994. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003994

 

 

2501005

Қазақстан Республикасының спорт шеберлігіне кандидат, 1-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бірінші санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi орта деңгейдегi бірінші санатты жаттықтырушы, бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегi бірінші санатты әдіскер, бiлiктiлiгi орта деңгейдегi бірінші санатты әдіскер, бiлiктiлiгi жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы, бiрiншi санатты спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру

Присвоение спортивных разрядов: кандидат в мастера спорта Республики Казахстан, спортсмен 1 разряда и квалификационных категорий: тренер высшего уровня квалификации первой категории, тренер среднего уровня квалификации первой категории, методист высшего уровня квалификации первой категории, методист среднего уровня квалификации первой категории, инструктор- спортсмен высшего уровня квалификации первой категории, спортивный судья первой категории

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 139 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 5 маусымда № 11276 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011276

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 139. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11276.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011276#z33

 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 186 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 18 тамызда № 3994 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003994

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 186. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 августа 2015 года № 3994. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003994

 

 

2501006

2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi екiншi санатты әдiскер, біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты нұсқаушы-спортшы, спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру

Присвоение спортивных разрядов: спортсмен 2 разряда, спортсмен 3 разряда, спортсмен 1 юношеского разряда, спортсмен 2 юношеского разряда, спортсмен 3 юношеского разряда и квалификационных категорий: тренер высшего уровня квалификации второй категории, тренер среднего уровня квалификации второй категории, методист высшего уровня квалификации второй категории, методист среднего уровня квалификации второй категории, инструктор-спортсмен высшего уровня квалификации второй категории, спортивный судья

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 139 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 5 маусымда № 11276 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011276

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 139. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11276.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011276#z33

 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 186 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 18 тамызда № 3994 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003994

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 186. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 августа 2015 года № 3994. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003994

 

 

2501007

Спорт мектептеріне және спорт мектептерінің бөлімшелеріне "мамандандырылған" деген мәртебе беру

Присвоение статусов "специализированная" спортивным школам и "специализированное" отделениям спортивных школ

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 139 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 5 маусымда № 11276 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011276

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 139. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11276.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011276#z33

 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 186 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 18 тамызда № 3994 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003994

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 186. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 августа 2015 года № 3994. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003994

 

 

2501009

Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарының чемпиондары мен жүлдегерлеріне тұрғын үй беру

Выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр

Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі № 139 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 5 маусымда № 11276 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011276

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 139. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11276.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011276#z33

 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 186 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 18 тамызда № 3994 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003994

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере физической культуры и спорта

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 июля 2015 года № 186. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 августа 2015 года № 3994. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003994

 

 

403014

Олимпиадалық резервтің республикалық мамандандырылған мектеп-интернаттары-колледждеріне және спорттағы дарынды балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттарына құжаттарды қабылдау

Прием документов в республиканские специализированные школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва и областные школы-интернаты для одаренных в спорте детей

 

 

 

 

 

403015

Балалар-жасөспірімдер спорт мектептеріне, мүгедектерге арналған спорт мектептеріне құжаттарды қабылдау

Прием документов в детско-юношеские спортивные школы, спортивные школы для инвалидов

 

 

 

 

 

Мәдениет

 

2303006

Мәдени құндылықтарды уақытша әкету құқығына куәлiк беру

Выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей

Мәдениет саласындағы мемлекеттiк көрсетiлетiн қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 22 сәуірдегі № 146 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 30 мамырда № 11238 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011238#z263

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере культуры

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 апреля 2015 года № 146. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 мая 2015 года № 11238.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011238

 

Батыс Қазақстан облысы бойынша мәдениет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 162 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 14 тамызда № 3988 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003988

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в области культуры по Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 162. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 14 августа 2015 года № 3988.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003988

 

 

2303009

Көркем өнерпаздық ұжымдарына "Халықтық" (үлгілі) атағын беруге өтінімдерді қабылдау

Прием заявок на присвоение звания "Народный" (образцовый) коллективам художественной самодеятельности

 

 

 

 

 

2303010

Мемориалдық тақталарды орнатуға рұқсат беру

Выдача разрешения на установление мемориальных досок

 

 

 

 

 

Денсаулық сақтау

 

601001

Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға тіркелу

Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

 

 

 

 

 

601002

Дәрігердің қабылдауына жазылу

Запись на прием к врачу

 

 

 

 

 

601003

Дәрігерді үйге шақыру

Вызов врача на дом

 

 

 

 

 

601004

АИТВ-инфекциясының болуына ерікті анонимді және міндетті құпия медициналық тексерілу

Добровольное анонимное и обязательное конфиденциальное медицинское обследование на наличие ВИЧ-инфекции

 

 

 

 

 

601005

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымнан анықтама беру

Выдача справки с медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

 

 

 

 

 

601006

Еңбекке уақытша жарамсыздық парағын беру

Выдача листа о временной нетрудоспособности

 

 

 

 

 

601007

Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтаманы беру

Выдача справки о временной нетрудоспособности

 

 

 

 

 

601008

Стационарлық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру

Выдача выписки из медицинской карты стационарного больного

 

 

 

 

 

601010

Транспланттау мақсатында азаматтан қайтыс болғаннан кейін оның тіндерін және (немесе) ағзаларын (ағзалардың бөліктерін) алу мүмкіндігі туралы көзі тірісінде еркін көңіл білдіруіне келісім беру және қайтарып алуды тіркеу

Регистрация согласия или отзыва согласия на прижизненное добровольное пожертвование тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) после смерти в целях трансплантации

 

 

 

 

 

601012

Жедел медициналық көмек көрсету

Оказание скорой медицинской помощи

 

 

 

 

 

601013

Емдеуге жатқызу бюросы порталы арқылы пациенттерге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде стационарға емделуге жатқызуға жіберу жолдамасын беру

Выдача направления пациентам на госпитализацию в стационар в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи через портал Бюро госпитализации

 

 

 

 

 

602009

Денсаулық сақтау саласының кадрларын даярлықтан өткізу, олардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау туралы құжаттарды беру

Выдача документов о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения -

 

 

 

 

 

602012

Медициналық қызметке лицензия беру

Выдача лицензии на медицинскую деятельность

 

 

 

 

 

602013

Фармацевтикалық қызметке лицензия беру

Выдача лицензии на фармацевтическую деятельность

 

 

 

 

 

602014

Денсаулық сақтау саласында есiрткi құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметтерге лицензия беру

Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в области здравоохранения

 

 

 

 

 

604001

Психоневрологиялық ұйымнан анықтама беру

Выдача справки с психоневрологической организации

 

 

 

 

 

604002

Наркологиялық ұйымнан анықтама беру

Выдача справки с наркологической организации

 

 

 

 

 

604003

Туберкулезге қарсы ұйымнан анықтама беру

Выдача справки с противотуберкулезной организации

 

 

 

 

 

604004

Алдын ала міндетті медициналық қарап тексеруден өту

Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров

 

 

 

 

 

604005

Көлік құралын басқаруға рұқсат алу туралы анықтама беру

Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством

 

 

 

 

 

703111

Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберу мүмкіндігіне құжаттарды қабылдау және қарастыру

Прием и рассмотрение документов на возможность направления граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж за счет бюджетных средств

 

 

 

 

 

705009

Санаторлық-курорттық емдеу қажеттілігі туралы қорытынды беру

Выдача заключения о нуждаемости в санаторно-курортном лечении

 

 

 

 

 

Экономика және бюджеттік жоспарлау

 

704007

Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтiк қолдау шараларын көрсету

Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты

 

 

 

 

 

Дін басқармасы

 

201009

Миссионерлік қызметті жүзеге асыратын тұлғаларды тіркеуді және қайта тіркеуді жүргізу

Проведение регистрации и перерегистрации лиц, осуществляющих миссионерскую деятельность

 

 

 

 

 

2101002

Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты үй-жайлардың орналасатын жерін бекіту туралы шешім беру

Выдача решения об утверждении расположения специальных стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения

 

 

Батыс Қазақстан облысында кейбір мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 194 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 8 қыркүйекте № 4026 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004026

 

Об утверждении некоторых регламентов государственных услуг в Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 июля 2015 года № 194. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 8 сентября 2015 года № 4026.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004026

 

 

2101003

Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы шешім беру

Выдача решения о согласовании расположения помещений для проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений)

 

 

Батыс Қазақстан облысында кейбір мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 194 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 8 қыркүйекте № 4026 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004026

 

Об утверждении некоторых регламентов государственных услуг в Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 июля 2015 года № 194. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 8 сентября 2015 года № 4026.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004026

 

 

2601005

 Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) салу және олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру

Выдача решения о строительстве культовых зданий (сооружений), определении их месторасположения

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11183 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011183

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере религиозной деятельности

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 147. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11183.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011183#z143

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 176 "Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 23 шілдедегі № 177 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 8 тамызда № 5320 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005320

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 176 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере религиозной деятельности"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 23 июля 2018 года № 177. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 8 августа 2018 года № 5320

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005320

 

 

2601006

 Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын өзгерту) туралы шешім беру

Выдача решения о перепрофилировании (изменении функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 147 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11183 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011183

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере религиозной деятельности

Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 147. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11183.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011183#z143

 

Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 176 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 27 тамызда № 4012 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004012

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере религиозной деятельности

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июля 2015 года № 176. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 27 августа 2015 года № 4012.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004012

 

 

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары

 

102003

Өздігінен жүретін шағын көлемдi кемелердi жүргізу құқығына куәлiктер беру

Выдача удостоверений на право управления самоходными маломерными судами

Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 556 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 17 маусымда № 11369 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011369

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 556. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года № 11369.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011369#z164

 

"Өздігінен жүретін шағын көлемдi кемелердi жүргізу құқығына куәлiктер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 3 қыркүйектегі № 250 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 23 қыркүйекте № 4060 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004060

Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача удостоверений на право управления самоходными маломерными судами"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 3 сентября 2015 года № 250. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 23 сентября 2015 года № 4060.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004060

 

 

1101004

Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау қызметiмен айналысу үшін лицензия беру

Выдача лицензии на право занятия деятельностью по нерегулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в междугородном межобластном, межрайонном (междугородном внутриобластном) и международном сообщениях, а также регулярной перевозке пассажиров автобусами, микроавтобусами в международном сообщении

Автомобиль көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 557 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылы 30 маусымда № 11476 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011476#z196

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере автомобильного транспорта

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 557. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 2015 года № 11476.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011476

 

Батыс Қазақстан облысының автомобиль көлігі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 350 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 8 қаңтарда № 4218 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004218

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере автомобильного транспорта Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 8 декабря 2015 года № 350. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 8 января 2016 года № 4218. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004218

 

 

1101008

Қызмет өңірі шегінде механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық қарап-тексеруден өткізу кестесін келісу

Согласование графика проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним в пределах региона деятельности

 

 

Күшін жойған

"Батыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 3 наурыздағы № 63 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 19 наурызда № 3852 болып тіркелді. Күші жойылды - Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 17 наурыздағы № 74 қаулысымен

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003852

Утративший силу

Об утверждении Положения о государственном учреждении "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 3 марта 2015 года № 63. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 19 марта 2015 года № 3852. Утратило силу постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 17 марта 2017 года № 74

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003852

 

 

1101009

Тұрақты республикаішілік – автомобильмен тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына куәлік беру

Выдача свидетельства на право обслуживания маршрутов регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок

 

 

 

 

 

1101010

Ауданаралық (қалааралық облысішілік), ауданішілік, қалалық (ауылдық) және қала маңындағы қатынастарда әлеуметтік мәні бар қатынастар бойынша автомобильмен жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушылардың залалдарын субсидиялау

Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном внутриобластном), внутрирайонном, городском (сельском) и пригородном сообщениях

 

 

 

 

 

1101011

Жолаушылар мен багажды автомобильмен қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік тұрақты тасымалдау маршруттарын және қозғалыс кестелерін бекіту

Утверждение маршрутов и расписания движений регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа

 

 

Күшін жойған

"Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15ZA003886

 

Утративший силу

Об утверждении Положения о государственном учреждении "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Постановление акимата города Уральска Западно-Казахстанской области от 12 марта 2015 года № 872. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 15 апреля 2015 года № 3886. Утратило силу постановлением акимата города Уральска Западно-Казахстанской области от 13 мая 2016 года № 1331

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15ZA003886

 

Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар

 

201013

Оралман мәртебесін беру немесе ұзарту

Присвоение или продление статуса оралмана

 

 

 

 

 

404002

Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу

Возмещение затрат на обучение на дому детей-инвалидов

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342. http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z599

 

Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өндіріп алу қағидасы мен мөлшерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық аудандық мәслихатының 2016 жылғы 11 қаңтардағы № 34-2 шешімі. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 22 қаңтарда № 4244 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16ZB004244

 

Об утверждении Правил и размера возмещения затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану

Решение Акжаикского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 11 января 2016 года № 34-2. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 22 января 2016 года № 4244

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16ZB004244

 

 

701002

Адамдарға жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысуға жолдамалар беру

Выдача направлений лицам на участие в активных мерах содействия занятости

"Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі № 190 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 18 тамызда № 15508 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015508

 

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 "Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере"

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 4 июля 2017 года № 190. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 августа 2017 года № 15508.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015508#z499

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 "Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламентерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 272 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 20 қарашада № 4954 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004954

 

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204 "Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 31 октября 2017 года № 272. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 20 ноября 2017 года № 4954

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004954

 

 

702001

Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту

Выдача и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы работодателям для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы, либо в рамках внутрикорпоративного перевода"

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z3057

 

"Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында немесе корпоративішілік ауыстыру шеңберінде еңбек қызметін жүзеге асыру үшін жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 18 тамыздағы № 222 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 23 қыркүйекте № 4055 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004055

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача и продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы работодателям для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы, либо в рамках внутрикорпоративного перевода

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года № 222. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 23 сентября 2015 года № 4055.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004055

 

 

704002

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындау

Назначение государственной адресной социальной помощи

Казталов ауданының әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасын бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 20-5 шешімі. Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2014 жылғы 20 қаңтарда № 3411 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V13ZH003411

 

Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Казталовского района

Решение Казталовского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 27 декабря 2013 года № 20-5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 20 января 2014 года № 3411.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V13ZH003411#z103

 

Казталов ауданының әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасын бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы Казталов аудандық мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 20-5 шешімі. Батыс Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2014 жылғы 20 қаңтарда № 3411 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V13ZH003411

 

Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Казталовского района

Решение Казталовского районного маслихата Западно-Казахстанской области от 27 декабря 2013 года № 20-5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 20 января 2014 года № 3411.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V13ZH003411

 

 

704004

Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек тағайындау

Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z530

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 "Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 мамырдағы № 119 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 13 маусымда № 5247 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005247

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204 "Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 мая 2018 года № 119. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 13 июня 2018 года № 5247

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005247

 

 

704005

Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек тағайындау

Назначение социальной помощи специалистам социальной сферы, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, по приобретению топлива

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

704006

Семей ядролық сынақ полигонында ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу, біржолғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу, куәлік беру

Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной компенсации, выдача удостоверений

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

704009

Ақталған адамға куәлік беру

Выдача удостоверения реабилитированному лицу

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342#z750

 

"Ақталған адамға куәлік беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 29 наурыздағы № 88 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 22 сәуірде № 4346 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004346

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Выдача удостоверения реабилитированному лицу"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 29 марта 2016 года № 88. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 22 апреля 2016 года № 4346

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004346

 

 

705002

Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек ұсыну үшін оларға құжаттарды ресімдеу

Оформление документов на инвалидов для предоставления им протезно-ортопедической помощи

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

705003

Мүгедектерді сурдо-тифлотехникалық және міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету

Обеспечение инвалидов сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

705004

Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту кемістігі бар мүгедектерге ымдау тілі маманының қызметтерін ұсыну үшін мүгедектерге құжаттарды ресімдеу

Оформление документов на инвалидов для предоставления им услуги индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

705005

Мүгедектерге кресло-арбалар беру

Предоставление инвалидам кресла-колясок

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

705006

Мүгедектерді санаторий-курорттық емдеумен қамтамасыз ету

Обеспечение инвалидов санаторно-курортным лечением

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

705007

Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу

Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

705008

Медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуге құжаттар ресімдеу

Оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях (организациях)

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

706002

Өтініш берушінің (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек алушыларға тиесілігін растайтын анықтама беру

Выдача справки, подтверждающей принадлежность заявителя (семьи) к получателям адресной социальной помощи

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

706005

Жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу

Регистрация лиц, ищущих работу

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

706006

Жұмыссыздар ретінде жұмыс іздеп жүрген адамдарды тіркеу

Регистрация лиц, ищущих работу, в качестве безработных

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

706007

Жұмыссыз ретінде тіркелгендігі туралы анықтама беру

Выдача справки о регистрации в качестве безработного

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 279 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 маусымда № 11342 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011342#z650

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июня 2015 года № 11342.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011342

 

Әлеуметтік-еңбек саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 4 тамыздағы № 204 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 11 қыркүйекте № 4030 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004030

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в социально-трудовой сфере

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 4 августа 2015 года № 204. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 11 сентября 2015 года № 4030.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004030

 

 

2701001

Тұрғын үй көмегін тағайындау

Назначение жилищной помощи

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 319 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11015 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011015

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 319. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11015.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011015#z7

 

"Тұрғын үй көмегін тағайындау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 166 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 7 тамызда № 3973 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0003973

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Назначение жилищной помощи"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 166. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 7 августа 2015 года № 3973

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0003973

 

 

Кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму

 

906003

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды және бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялдық-инновациялық жобаларды іске асыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру

Предоставление государственных грантов субъектам малого предпринимательства для реализации новых бизнес-идей и индустриально-инновационных проектов в рамках бизнес-инкубирования в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020"

 

 

 

 

 

906004

"Бизнестің жол картасы-2020" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өндірістік (индустриялдық) инфрақұрылымды дамыту бойынша қолдау көрсету

Предоставление поддержки по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020"

Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 352 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 мамырда № 11181 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011181#z48

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере предпринимательства

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 мая 2015 года № 11181.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011181

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 28 шілдедегі № 193 "Кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 121 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 25 мамырдағы № 4431 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004431

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 июля 2015 года № 193 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере предпринимательства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 апреля 2016 года № 121. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 25 мая 2016 года № 4431

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004431

 

 

1001001

Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді

Выписка из государственного реестра туристских маршрутов и троп

"Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 26 қарашадағы № 1110 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 11 қаңтарда № 12841 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012841

 

Об утверждении стандарта государственной услуги "Выписка из государственного реестра туристских маршрутов и троп"

Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1110. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2016 года № 12841.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500012841#z26

 

"Туристік маршруттар мен соқпақтардың мемлекеттік тізілімінен үзінді" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 1 наурыздағы № 58 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 29 наурызда № 4312 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004312

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Выписка из государственного реестра туристских маршрутов и троп"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 1 марта 2016 года № 58. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 29 марта 2016 года № 4312

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004312

 

 

1001002

Туристік операторлық қызметті (туроператорлық қызмет) жүзеге асыруға лицензия беру

Выдача лицензии на туристскую операторскую деятельность (туроператорская деятельность)

Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 495 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 шілдеде № 11578 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011578

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере туризма

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 495. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2015 года № 11578.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011578#z7

 

 

Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 24 тамыздағы № 225 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 2 қазанда № 4073 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004073

 

Об утверждении регламента государственных услуг в сфере туризма

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 24 августа 2015 года № 225. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 октября 2015 года № 4073.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004073

 

 

1001003

Туристтік ақпаратты, оның ішінде туристік әлеует, туризм объектілері мен туристік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпаратты беру

Предоставление туристской информации, в том числе о туристском потенциале, объектах туризма и лицах, осуществляющих туристскую деятельность

Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 495 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 шілдеде № 11578 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011578

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере туризма

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 495. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2015 года № 11578.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011578#z7

 

 

Туризм саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 24 тамыздағы № 225 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 2 қазанда № 4073 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004073

 

Об утверждении регламента государственных услуг в сфере туризма

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 24 августа 2015 года № 225. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 октября 2015 года № 4073.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004073

 

 

Жер қатынастары

 1

 

«Жер участкелерін қалыптастыру жөнінде жерге орналастыру жобаларын бекіту»

 

Жер қатынастары саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыз № 271 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11052 тіркелді.

Жүктеу

     

 2

 

«Мемлекеттік меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық (бағалау) құнын бекіту»

 

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 27 наурыздағы
№ 272 бұйрығына
7-қосымша

Ескерту. Стандарт жаңа редакцияда – ҚР Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 30.01.2019 № 40 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Жүктеу

     

 3

 

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру»

 

Жер қатынастары саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыз № 271 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11052 тіркелді.

Жүктеу

     

 4

 

«Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскелерін пайдалануға рұқсат беру»

 

Жер қатынастары саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыз № 271 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11052 тіркелді.

Жүктеу

     

 5

 

«Ауыл шаруашылығы алқаптарын бір түрден екінші түрге ауыстыруға рұқсат беру»

 

Жер қатынастары саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыз № 271 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 15 мамырда № 11052 тіркелді.

Жүктеу

     

 6

 

«Бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын келісу және беру».

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын
бекіту туралы


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі № 285 бұйрығы. Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 5 қазанда № 15846 болып
тіркелді.

Жүктеу

     

 7

 

«Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау»

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын
бекіту туралы


Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 4 шілдедегі № 285 бұйрығы. Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 5 қазанда № 15846 болып
тіркелді.

Жүктеу

     

 8

 

«Жер учаскесін жалға алу шарттарын жасасу»

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы № 25 бұйрығы.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18243 болып тіркелді.

Жүктеу

     

 9

 

«Жер учаскелерін сатып алу-сату шарттарын жасасу»

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы № 25 бұйрығы.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18243 болып тіркелді.

Жүктеу

     

 10

 

«Жер учаскесін жеке меншікке бөліп төлеуге сату» 2018-2019 қызмет көрсетілмеді

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы № 25 бұйрығы.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18243 болып тіркелді.

Жүктеу

     

 11

 

«Бұрын жер пайдалануға берілген жер учаскесін жеке меншікке сату»

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы № 25 бұйрығы.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18243 болып тіркелді.

Жүктеу

     

 12

 

«Жол бойы белдеулерінде жол бойы қызметі объектілерін немесе қолжетімді болуы үшін кіреберіс талап етілетін жағдайда олардан тыс жерлерде объектілерді орналастыру үшін жер учаскелерін беру туралы шешім қабылдау»

 

Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы № 25 бұйрығы.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18243 болып тіркелді.

Жүктеу

     

 13

 

«Жер учаскесін алу үшін кезекке қою»

 

 Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы № 25 бұйрығы.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 25 қаңтарда № 18243 болып тіркелді.

Жүктеу

 

 

 

 14

 

«Сауда – саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды алу»

 

 "Сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскелеріне құқықтарды алу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 24 маусымдағы № 189 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 21 шілдеде № 4488 болып тіркелді

Жүктеу

 

 

 

 

Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу

 

1201007

II, III және IV санаттардағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру

Выдача разрешений на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III и IV категорий

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 301 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 мамырда № 11229 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011229

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области охраны окружающей среды

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 301. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2015 года № 11229.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011229#z572

 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 14 қыркүйектегі № 263 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 15 қазанда № 4104 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004104

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере охраны окружающей среды

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 14 сентября 2015 года № 263. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 15 октября 2015 года № 4104

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004104

 

 

1201008

II, III және IV санаттардағы объектілер үшін мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысын беру

Выдача заключений государственной экологической экспертизы для объектов II, III и IV категорий

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі № 301 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 29 мамырда № 11229 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011229

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области охраны окружающей среды

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 301. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 мая 2015 года № 11229.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011229#z572

 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 14 қыркүйектегі № 263 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 15 қазанда № 4104 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004104

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере охраны окружающей среды

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 14 сентября 2015 года № 263. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 15 октября 2015 года № 4104

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004104

 

 

1202001

Жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті қоры бар аумақтарда ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтауға байланысты емес мақсаттар үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсат беру

Выдача разрешения на использование подземных вод питьевого качества для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением на территориях, где отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества

Об утверждении стандартов государственных услуг в области регулирования использования водного фонда

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 19-1/422. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 24 июля 2015 года № 11765.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011765

 

Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 шілдеде № 11765 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011765#z18

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 267 "Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 16 мамырдағы № 111 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 8 маусымда № 5234 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005234

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 сентября 2015 года № 267 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области регулирования использования водного фонда"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 мая 2018 года № 111. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 8 июня 2018 года № 5234

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005234

 

 

1202010

Су объектілерін оқшауланған немесе бірлесіп пайдалануға конкурстық негізде беру

Предоставление водных объектов в обособленное или совместное пользование на конкурсной основе

Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы № 19-1/422 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 жылы 24 шілдеде № 11765 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011765

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области регулирования использования водного фонда

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 19-1/422. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 24 июля 2015 года № 11765.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011765#z7

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 22 қыркүйектегі № 267 "Су қорын пайдалануды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 16 мамырдағы № 111 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 8 маусымда № 5234 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005234

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 сентября 2015 года № 267 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области регулирования использования водного фонда"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 мая 2018 года № 111. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 8 июня 2018 года № 5234

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005234

 

 

1203001

Ағаш кесу және орман билетін беру

Выдача лесорубочного и лесного билета

Стандарт жоқ

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 287 "Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 16 маусымдағы № 177 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 18 шілдеде № 4861 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004861

 

 

О внесении дополнений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5 октября 2015 года № 287 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июня 2017 года № 177. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 июля 2017 года № 4861

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004861

 

 

1203003

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу

Государственная регистрация договора долгосрочного лесопользования на участках государственного лесного фонда

Стандарт жоқ

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 287 "Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 16 маусымдағы № 177 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 18 шілдеде № 4861 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004861

 

 

О внесении дополнений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5 октября 2015 года № 287 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 июня 2017 года № 177. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 18 июля 2017 года № 4861

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004861

 

 

1204007

Облыстың жергілікті атқарушы органдарының жануарлар дүниесін пайдаланушыларға аңшылық алқаптар мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекітіп беру мен аңшылық және балық шаруашылықтарының қажеттіліктері үшін сервитуттарды белгілеу жөнінде шешімдер қабылдауы

Принятие местными исполнительными органами области решения по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков за пользователями животным миром и установлению сервитутов для нужд охотничьего и рыбного хозяйства

Жануарлар дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-03/390 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 28 шілдеде № 11774 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011774

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области животного мира

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 18-03/390. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2015 года № 11774.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011774#z352

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 288 "Жануарлар дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына толықтыру енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 16 қазандағы № 267 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 27 қазанда № 4936 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004936

 

О внесении дополнения в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5 октября 2015 года № 288 "Об утверждении регламентов государственных услуг в области животного мира"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 16 октября 2017 года № 267. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 27 октября 2017 года № 4936

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004936

 

 

1404022

Ағаштарды кесуге рұқсат беру

Выдача разрешения на вырубку деревьев

 

 

Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау Қағидаларын, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру Қағидаларын бекіту туралы

Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2017 жылғы 26 маусымдағы № 11-5 шешімі. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 27 шілдеде № 4873 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004873

 

Об утверждении Правил содержания и защиты зеленых насаждений, Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Западно-Казахстанской области

Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 26 июня 2017 года № 11-5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 27 июля 2017 года № 4873.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004873

 

 

1204012

Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсат беру

Выдача разрешения на пользование животным миром

Жануарлар дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 18-03/390 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 28 шілдеде № 11774 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011774

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в области животного мира

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 18-03/390. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2015 года № 11774.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011774#z199

 

Жануарлар дүниесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 5 қазандағы № 288 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 жылғы 3 қарашада № 4134 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V15Z0004134

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в области животного мира

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5 октября 2015 года № 288. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 3 ноября 2015 года № 4134.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V15Z0004134

 

 

Құрылыс

 

2201017

Елді мекендер шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру

Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте населенного пункта

 

 

Батыс Қазақстан облысы елді мекендерінің көшелерін күтіп-ұстау, ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу кезінде орындалатын жұмыстар түрлерінің сыныптамасын бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 128 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 23 мамырда № 4422 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004422

 

Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах улиц населенных пунктов Западно-Казахстанской области

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 15 апреля 2016 года № 128. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 23 мая 2016 года № 4422

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004422

 

 

2601007

Объектілерді кейіннен кәдеге жарату (құрылыстарды бұзу) жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуге рұқсат беру

Выдача решения на проведение комплекса работ по постутилизации объектов (снос строений)

 

 

 

 

 

2602001

Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру

Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан

"Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру", "Құрылыс және реконструкция (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдарды ұсыну" және "Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11018 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011018

 

Об утверждении стандартов государственных услуг "Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан", "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)" и "Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 257. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11018.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011018#z46

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 187 "Сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 293 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 21 желтоқсанда № 4988 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004988

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области № 187 от 21 июля 2015 года "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 29 ноября 2017 года № 293. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 21 декабря 2017 года № 4988

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004988

 

 

2602002

Құрылыс және реконструкция (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдарды ұсыну

Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)

"Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру", "Құрылыс және реконструкция (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдарды ұсыну" және "Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11018 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011018

 

Об утверждении стандартов государственных услуг "Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан", "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)" и "Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 257. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11018.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011018#z46

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 187 "Сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 мамырдағы № 122 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 13 маусымда № 5243 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005243

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области № 187 от 21 июля 2015 года "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 мая 2018 года № 122. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 13 июня 2018 года № 5243

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005243

 

 

2602004

Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей, қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру

Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)

"Қазақстан Республикасының аумағында жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайын айқындау бойынша анықтама беру", "Құрылыс және реконструкция (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) жобаларын әзірлеу кезінде бастапқы материалдарды ұсыну" және "Тіреу және қоршау конструкцияларын, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды өзгертпей қолданыстағы ғимараттардағы үй-жайларды (жекелеген бөліктерін) реконструкциялауға (қайта жоспарлауға, қайта жабдықтауға) шешім беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 257 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11018 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011018

 

Об утверждении стандартов государственных услуг "Выдача справки по определению адреса объектов недвижимости на территории Республики Казахстан", "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)" и "Выдача решения на реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменением несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 257. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11018.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011018#z46

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 21 шілдедегі № 187 "Сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 22 мамырдағы № 122 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 13 маусымда № 5243 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005243

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области № 187 от 21 июля 2015 года "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 мая 2018 года № 122. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 13 июня 2018 года № 5243

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005243

 

 

2602006

Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу

Согласование эскиза (эскизного проекта)

"Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2016 жылғы 17 наурыздағы № 137 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 21 сәуірде № 13610 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013610

 

Об утверждении стандарта государственной услуги "Согласование эскиза (эскизного проекта)"

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 137. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 апреля 2016 года № 13610.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013610#z7

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 27 мамырдағы № 162 "Эскизді (эскиздік жобаны) келісуден өткізу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 294 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 20 желтоқсанда № 4987 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004987

 

О внесении изменения в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 27 мая 2016 года № 162 "Об утверждении регламента государственной услуги "Согласование эскиза (эскизного проекта"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 29 ноября 2017 года № 294. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 20 декабря 2017 года № 4987

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004987

 

 

2602010

Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру

Выдача разрешения на привлечение денег дольщиков

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 387 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 28 шілдеде № 15398 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015398

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 387. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2017 года № 15398.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015398#z18

 

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 154 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 17 шілдеде № 5284 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005284

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 июня 2018 года № 154. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 17 июля 2018 года № 5284

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005284

 

 

2602011

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарттың есептік жазбасы туралы үзінді беру

Выдача выписки об учетной записи договора о долевом участии в жилищном строительстве

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 387 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 28 шілдеде № 15398 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015398

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 387. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июля 2017 года № 15398.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015398#z18

 

Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 154 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 17 шілдеде № 5284 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005284

 

Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере долевого участия в жилищном строительстве

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 июня 2018 года № 154. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 17 июля 2018 года № 5284

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005284

 

2602012

Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кәсіпкерлік субьектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау

Субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства

Об утверждении стандарта государственной услуги "Субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 859. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 января 2018 года № 16265.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700016265

 

"Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 859 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 23 қаңтарда № 16265 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700016265#z7

 

"Тұрғын үй құрылысы мақсаттары үшін жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер беретін кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 155 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2018 жылғы 17 шілдеде № 5283 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005283

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 июня 2018 года № 155. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 17 июля 2018 года № 5283

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005283

 

 

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы

 

2601001

Жобалау қызметіне лицензия беру

Выдача лицензии на проектную деятельность

 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 18 тамыздағы № 221 "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 309 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қаңтарда № 5497 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005497

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года №221 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 декабря 2018 года № 309. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 января 2019 года № 5497

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005497

 

 

2601002

Іздестіру қызметіне лицензия беру

Выдача лицензии на изыскательскую деятельность

 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 18 тамыздағы № 221 "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 309 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қаңтарда № 5497 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005497

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года №221 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 декабря 2018 года № 309. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 января 2019 года № 5497

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005497

 

 

2601003

Құрылыс-монтаждау жұмыстарына лицензия беру

Выдача лицензии на строительно-монтажные работы

 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 18 тамыздағы № 221 "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 309 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 4 қаңтарда № 5497 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V18Z0005497

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года №221 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 декабря 2018 года № 309. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 января 2019 года № 5497

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V18Z0005497

 

 

2602003

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі салаларында сарапшылық жұмыстарды және инжинирингтік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын сарапшыларды аттестаттау

Аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

 

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 18 тамыздағы № 221 "Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 21 қазандағы № 316 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 2 желтоқсанда № 4604 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004604

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 18 августа 2015 года № 221 "Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительства и строительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 21 октября 2016 года № 316. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 2 декабря 2016 года № 4604

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004604

 

 

2602009

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу

Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства

"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2016 жылғы 12 ақпандағы № 74 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 24 ақпанда № 13213 болып тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1600013213

 

Об утверждении стандарта государственной услуги "Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства"

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 февраля 2016 года № 74. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 февраля 2016 года № 13213.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013213#z27

 

"Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы жобаларды басқару жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2016 жылғы 22 сәуірдегі № 138 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 26 мамырда № 4433 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V16Z0004433

 

Об утверждении регламента государственной услуги "Аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 22 апреля 2016 года № 138. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 26 мая 2016 года № 4433

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V16Z0004433

 

 

Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

1401001

Қосалқы (шунтталатын) электр беру желілері мен шағын станцияларды жобалауды және салуды келісу

Согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций

 

 

 

 

 

1401005

Энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдарға күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа әзірлік паспортын беру

Выдача паспорта готовности энергопроизводящим и энергопередающим организациям к работе в осенне-зимний период

 

 

 

 

 

2701002

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы

Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в  жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 319 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11015 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011015

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 319. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11015.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011015#z31

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 165 "Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу және кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы" қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 233 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4906 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004906

 

О внесении изменения в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 165 "Об утверждении регламента государственной услуги "Постановка на учет и очередность, а также принятие местными исполнительными органами решения о предоставлении жилища гражданам, нуждающимся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 13 сентября 2017 года № 233. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4906

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004906

 

 

2701003

Мемлекеттік кәсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру

Выдача справки о наличии (отсутствии) в постоянном пользовании жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, гражданам, нуждающимся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия либо государственного учреждения

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 319 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11015 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011015

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 319. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11015.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011015#z55

 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 7 шілдедегі № 164 "Мемлекеттік кәсіпорынның немесе мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 232 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4908 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004908

 

О внесении изменений в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 7 июля 2015 года № 164 "Об утверждении регламентa государственной услуги "Выдача справки о наличии (отсутствии) в постоянном пользовании жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, гражданам, нуждающимся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия либо государственного учреждения"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 13 сентября 2017 года № 232. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4908

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004908

 

 

2701004

Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру

Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 319 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 12 мамырда № 11015 тіркелді.

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011015

 

Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 9 апреля 2015 года № 319. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11015.

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011015#z188

 

"Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы

Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 231 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2017 жылғы 4 қазанда № 4909 болып тіркелді

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V17Z0004909

 

Об утверждении регламентa государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда"

Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 13 сентября 2017 года № 231. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 4 октября 2017 года № 4909

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V17Z0004909

 

 

2701005

Жалғыз тұрғын үйі авариялық деп танылған азаматтарға анықтама беру

Представление справки гражданам, единственное жилище которых признано аварийным

 

 

 

 

 

201016

Әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру

Предоставление отсрочки от призыва

 

 

 

 

 

201017

Азаматтарды әскери қызметке шақырудан босату

Освобождение граждан от призыва на воинскую службу

 

 

 

 

 

"Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі

Государственная услуга" выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок"

 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018653

 http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018653

 http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V19Z0005752

 http://adilet.zan.kz/rus/docs/V19Z0005752